Viden om Coronavirus

Personer i øget risiko

Nogle personer er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19. I Astma-Allergi Danmark følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger.

På baggrund af den viden og de erfaringer som verden har gjort sig med COVID-19, har Sundhedsstyrelsen lavet en liste over personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. 

Personer i alderen 80 år eller ældre
Uanset om du er frisk og rask eller har kroniske sygdomme og tilstande, er du i øget risiko.

Personer i alderen 65-79 år
Mange friske og raske personer i aldersgruppen er ikke i øget risiko, men har du fx kroniske sygdomme eller mental og fysisk svækkelse m.v., så kan du være i øget risiko.

Personer under 65 år
Meget få er i øget risiko, men personer i aldersgruppen med visse kroniske sygdomme, svært kontrollerbare kroniske sygdomme, overvægt med BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar menes at være i øget risiko. For flertallet af de yngre personer i denne gruppe, er der tale om en mindre øget risiko, fordi de på grund af ung alder, har en lavere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Det betyder altså, at yngre personer med en sygdom eller tilstand ikke skal sammenligne sig med ældre, som har samme eller andre sygdomme. De skal i stedet sammenligne sig med raske jævnaldrende.

Visse børn og unge med kronisk sygdom
Sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko hos voksne, kan ikke overføres direkte til børn. De børn og unge, som kan have en øget risiko, er typisk de børn, hvor der også inden COVID-19-epidemien, var særlige forholdsregler, fx særlige forhold i forbindelse med skolegang/dagtilbud. Disse børn følges typisk i specialambulatorier, og får derigennem individuel vurdering og rådgivning. Selv alvorligt syge børn vil typisk have et mildt forløb, hvis de bliver syge med COVID-19.

Beboere i plejebolig
Beboere i plejeboliger er i øget risiko, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.

Gravide
Gravide betragtes som værende i øget risiko ud fra et hensyn til både den gravide og det ufødte barn.

Denne liste er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Du kan læse mere her.


Gode råd til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har følgende gode råd til personer der er i øget risiko:

1.Følg i særlig grad Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
2. Brug mundbind. I enkelte tilfælde er der krav om mundbind, men det er også et godt råd at anvende mundbind i andre situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand til andre.
3. Overvej, om der skal laves ændringer på din arbejdsplads.

Jo ældre du er – og jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har – desto mere opmærksom skal du være på at følge anbefalingerne. Men du skal naturligvis også tage hensyn til din livskvalitet, når du indfører begrænsninger i dit liv.

Kontakt din egen læge eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation.

Hvis du er færdigvaccineret, behøver du som udgangspunkt ikke at følge særlige forholdsregler som person i øget risiko, og kan opføre dig som andre færdigvaccinerede. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen om Anbefalinger til dig, der er vaccineret.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

 

Lyt til vores podcast om genåbningen af samfundet og mental sundhed:

Støt vores arbejde

Som medlem af Astma-Allergi Danmark støtter du blandt andet vores rådgivning og vejledning om Coronavirus / COVID-19.


Bliv medlem nu