Pollenservices

Pollenkalender

Resultatet af Astma-Allergi Danmarks mangeårige arbejde med at måle og registrere pollen bliver statistisk bearbejdet og danner grundlag for pollenkalenderen.

Pollenkalender Østdanmark

Kilde: Astma-Allergi Danmark
Astma-Allergi Danmark ejer Pollenkalenderen. Ligeledes er al pollen- og sporedata ophavsretsligt beskyttet. Brug af Pollenkalenderen skal derfor på forhånd aftales med Astma-Allergi Danmark.

Hvad viser Pollenkalenderen?

Pollenkalenderen er tegnet på baggrund af gennemsnitsværdier fra målestationen i København for perioden 2011-2020. Den er baseret på døgntallet, som er mængden af pollen pr. kubikmeter luft fra kl. 00.00 til kl. 24.00.

Pollenkalenderen viser forløbet for – og mængden af – de seks mest allergirelevante pollen, der er i luften i Danmark.

Pollenkalenderen er et gennemsnit af ti års målinger. Du kan derfor ikke se de ofte store forskelle fra dag til dag eller mellem årene. Men du kan følge udviklingen i en gennemsnitssæson og ved at sammenligne med Dagens Pollental kan du se, hvor i sæsonen vi er.

Bestil fysiske eksemplarer af Pollenkalenderen

Pollenportalen

Stor guide til dig, der har pollenallergi. Her finder du gode råd til behandling, samt tips og tricks til at bevare et aktivt ude- og arbejdsliv i pollensæsonen.

Besøg Pollenportalen

Ændring i sæsonstart og pollenmængder

Ved at sammenholde gennemsnitsmålinger af alle pollentyper fra perioden 1985–2009 og fra 2011–2020 er det tydeligt, at pollenmængden i luften er øget markant. Mængden af birkepollen er steget med 35 procent og græs med 19 procent. Derudover ses også en tendens til, at pollensæsonen starter tidligere og slutter senere på året. Det betyder, at sæsonen for birk er blevet 15 dage længere og græs er forlænget med hele 18 dage.

Udviklingen skyldes flere faktorer som eksempelvis klimaforandringer og nye måder at anlægge grønne områder i byerne på.

Læs om klimaændringer og pollen her

Hvem bruger Pollenkalenderen?

De praktiserende læger og speciallæger i allergi benytter pollenkalenderen til at planlægge en eventuel behandling, når der er mistanke om høfeber forårsaget af pollen.

Hvis symptomerne på høfeber falder sammen med sæsonen for en bestemt type pollen, er det oplagt at undersøge for allergi over for pollen.

For dig, der har høfeber, er Pollenkalenderen, Dagens Pollental og Dagens Pollenvarsling vigtige hjælperedskaber. Både som hjælp til at tage den rigtige dosis medicin, og når du skal planlægge udendørs aktiviteter.

Læs om symptomer på høfeber her

Statistikken bag Pollenkalenderen

De seks grafer på Pollenkalenderen viser gennemsnitsværdier for sæsonen for el, hassel, elm, birk, græs og bynke i perioden 2011-2020. De er baseret på gennemsnit af både døgntal og sæsonstart og -slutning i perioden. Der er altså mange historiske tal og gennemsnit, der ligger bag Pollenkalenderen.

Endvidere er der anvendt et såkaldt rullende gennemsnit, hvilket giver nogle pæne og glatte kurver. Men det betyder bl.a., at de meget høje værdier - som vi kan opleve på enkelte dage i fx birkepollensæsonen - ikke kan aflæses direkte på pollenkalenderen. Variationen fra år til år og fra dag til dag kan dog være ret betragtelig. Den gennemsnitlige variation inden for en normal sæson er angivet ved tykkelsen af kurven.

Medlemskab for dig med pollenallergi

I Astma-Allergi Danmark ved vi, at en hverdag med pollenallergi har sine udfordringer. Derfor arbejder vi for at finde løsninger i fællesskab.

Bliv medlem nu