Nyheder

Vi vil skabe mærkbare resultater for vores medlemmer

Kemi-indsats, folkesundhedslov og spændende nye samarbejder. Astma-Allergi Danmark direktør giver et indblik i, hvad der rører sig i maskinrummet, som driver foreningens politiske arbejde, hvis formål er at forbedre hverdagen for medlemmerne.

Publiceret 14/12 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel

 

Video: Astma-Allergi Danmark

Pollensæsonen er for længst afblæst, og nu blæser vinterens friske vinde ved vores hovedkontor i Trekroner. De suser også på Christiansborg, hvor vi gennem de sidste måneder har bidraget til den sundhedspolitiske forhandling om, hvordan vi i fremtiden skal håndtere skadelige kemikalier i vores kosmetik-, pleje- og rengøringsprodukter.

Det er en afgørende forhandling, der har stor betydning for hver femte dansker, der lider af allergi over for et eller flere kemikalier. Mange lever med allergi hele livet, og det nedsætter livskvaliteten og koster samfundet et svimlende beløb på over seks milliarder kroner om året. Ikke desto mindre har diskussionen kun fået begrænset bevågenhed i pressen, der tilsyneladende er lidt mættet af sundhedsstof under coronapandemien. Overskrifterne fokuserer nu på miljø- og klimadagsordenen, der bestemt også er vigtig. Men det må ikke betyde, at vi nedprioriterer de næste mange års arbejde for at nedbringe antallet af danskere, der bliver ramt af invaliderende hudallergi fra helt almindelige husholdnings- og plejeprodukter, som de bruger til daglig. Vi er et ressourcestærkt samfund, der har styrken til at rumme begge dele.

Kemiindsatsen skal rumme allergien

Vi har sammen med en række samarbejdspartnere, herunder Videncenter for Allergi og Forbrugerrådet TÆNK, deltaget aktivt i workshops og løbende dialog med Miljøministeriet. Det har vi gjort for at sikre en strategi for allergi i tilpasningen af den danske kemiindsats – en strategi, der prioriterer tre vigtige indsatser, nemlig forskning, oplysning og ændringer af den eksisterende lovgivning:

Forskningen skal øge vores indsigt i årsagerne til allergiudvikling og fungere som platform for bedre oplysning til danskerne. Det er svært at sætte sig ind i komplicerede risikofaktorer for at udvikle allergi. Det er derfor magtpåliggende, at vi fremover – gennem oplysning og Astma-Allergi Danmarks allergimærkning - kan klæde forbrugere på til at træffe hurtige, men oplyste og kvalificerede valg, når de står i supermarkedet efter en lang og travl arbejdsdag. Vi er derfor også nødt til at tilpasse den eksisterende lovgivning i forhold til oplysningspligt, så den tilgodeser forbrugerne.  

Fokus på et allergivenligt ude- og indeliv

Vinden suser også i regionernes landskab, hvor vi har bidraget med indspark til den kommende folkesundhedslov. Her slår vi et vigtigt slag for at intensivere den strukturelle forebyggelse af allergi gennem uddannelse, indkøbsstrategi, forbedring af indeklima og intelligent byplanlægning.

Det har allerede udmøntet sig i et spændende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvor vi hjælper en række kommuner med deres vedligeholdelse og udvikling af udendørsarealer med fokus på græs, træer og anden allergifremkaldende beplantning.

Vi er også i dialog med KAB - landets største boligadministrator – om etablering af et strategisk partnerskab, så vi kan samarbejde om at forbedre udendørsarealer og indeklima for hundredetusindevis af danskere. Vi kigger samtidig på boligselskabers indkøbspolitik til rengøring og vedligeholdelse med øje for at minimere brugen af allergifremkaldende produkter.

Vi har netop allergitestet politikere på Christiansborg. Det er en tilbagevendende begivenhed som hvert år finder sted i tæt samarbejde med Allergiklinikken fra Gentofte Hospital. Vi har naturligvis taget alle mærkesagerne under armen og de uformelle rammer giver god mulighed for at vende vores medlemmers udfordringer og behov med beslutningstagerne.

Selvom landet snart indhylles i salig julefred, ser vi forventningsfuldt frem mod et nyt år, hvor vi kan omsætte foreningens stærke fællesskab, viden og samarbejdsalliancer til at skabe mærkbare resultater for vores medlemmer og landets 1,5 millioner danskere med overfølsomhedssygdomme.   

Anne Holm Hansen Direktør

Hold dig opdateret

Følg Anne Holm Hansen på X, og følg med i Astma-Allergi Danmarks politiske dagsorden.

Fem håndgribelige tiltag for astma- og allergisagen

  1. Uddannelse

Vi skal sikre bedre uddannelse og videreuddannelse af fagpersoner, der er i kontakt med borgere som eksempelvis skolelærere, pædagoger og plejehjemspersonale. Ved at give fagpersoner de nødvendige kompetencer til opsporing og behandling kan vi forebygge og lindre fremtidige patientforløb.

  1. Indkøbsstrategi

Mindst 20 procent af befolkningen i Danmark har hudallergi – ofte med allergisk eksem til følge. Vi bør derfor forebygge kontakt- og parfumeallergi ved at indføre krav eller opfordringer til, hvilke produkter der vælges til rengøring og hudpleje i skoler, ældrepleje og på offentlige arbejdspladser.

  1. Indeklima

Mange får kraftige allergiske symptomer fra dyr i det offentlige rum. Mødet med dyr kan i værste fald forværre allergiske sygdomme eller føre til udvikling af nye allergier. Vi mener derfor, at vi skal begrænse tilstedeværelsen af kæledyr på arbejdspladser, plejecentre og i offentlige bygninger, medmindre dyrene har en direkte erhvervsfunktion. Desuden bør vi sikre fokus på at skabe et godt indeklima, og sikre optimal udluftning – både på kontorer og i skoler og institutioner.

  1. Byplanlægning

Hver fjerde dansker har høfeber. Borgere med pollenallergi er særligt udsatte over for beplantningen i det offentlige rum. Det bør man tage højde for i fremtidens byplanlægning ved at reducere mængden af græs og træer som hassel, el, elm, birk og platan i bynære omgivelser. Ved prioritere andre former for beplantning, kan vi sikre en mere lige adgang til de muligheder for fysisk aktivitet, som vores byer tilbyder.

  1. Allergistrategi for kemi

Kontaktallergi over for kemikalier er et stort sundhedsproblem. Kontaktallergi er en livslang lidelse, som har stor indflydelse på den enkeltes arbejdsliv, sociale liv og livskvalitet. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og har dermed også en markant samfundsøkonomisk betydning. Vi ønsker derfor at styrke forskning, oplysning og lovgivning på kemiområdet.

Bliv en del af fællesskabet

Meld dig ind i Astma-Allergi Danmark