Nyheder

Allergi skal øverst på dagsordenen i dansk kemiindsats

Det er afgørende, at Christiansborg prioriterer allergiområdet og sikrer en fortsættelse af den nuværende allergistrategi, når tilpasningen af den danske kemiindsats finder sted under finanslovsforhandlingerne de næste måneder. Parfume, skjulte allergener og manglende deklaration i plejeprodukter og kosmetik er skyld i udbredt hudallergi, der plager mindst 20 procent af befolkningen. Det kræver oplysning, forskning og ny lovgivning, hvis indsatsen skal forhindre stigningen i allergi og fremme sundhed og samfundsøkonomi.

Publiceret 09/09 2021

Ca. 3 min. læsning

Del artikel


Foto: Colourbox

Hudallergi over for kemikalier som parfume og metaller er både et stort sundhedsproblem i Danmark og i resten af EU. Stadigt flere skadelige kemikalier i vores plejeprodukter, rengøringsmidler, kosmetik og tøj fører til både invaliderende allergiske reaktioner og livslang allergi.

Den nyeste forskning viser, at mindst 20 procent af den danske befolkning er allergiske over for et eller flere kemiske stoffer. Kontakteksem er samtidig den hyppigst anerkendte erhvervsbetingede sygdom og håndeksem beløber sig til 1 mia. kroner om året, mens parfumeallergi koster 1,5 mia. kroner om året.

– Hudallergi er en livslang lidelse, som har stor betydning for både samfundsøkonomi og borgernes arbejdsliv, sociale liv og deres livskvalitet. Der er derfor stort behov for at vi fortsætter og styrker den nuværende allergistrategi i kemiindsatsen. Både med skærpede fokusområder og flere midler. Det vil gavne vores medlemmer og sikre, at Danmark er et foregangsland, hvor alle kan føle sig trygge, når de køber og bruger forbrugerprodukter, siger direktør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

Strategi til kamp mod kemikaliekrise

Politikerne på Christiansborg skal henover de næste par måneder tilpasse den nuværende danske kemikalieindsats. Indsatsen er ifølge Astma-Allergi Danmark vigtig, fordi indsatsen for at få større viden om kemiske stoffer i danskernes dagligdag har være nedprioriteret i mange år. Det begrænser mulighederne for at udvikle nye initiativer, der kan dæmme op for de skadelige virkninger fra kemikalier. Det har ført til, at vi befinder os i en decideret kemikaliekrise, der har stor betydning for den stigende udvikling af allergi.

– En allergistrategi i kemiindsatsen skal først og fremmest gøre os klogere på kemiske stoffers sundhedseffekter. Denne viden skal vi bruge til at forebygge allergi over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter gennem blandt andet gennemtænkt patient- og forbrugeroplysning, siger Anne Holm Hansen.

Læs indspark til allergistrategien her

Hjælp til udsatte forbrugere

Astma-Allergi Danmark peger derfor på tre indsatsområder, herunder forskning, oplysning og lovgivning, der er afgørende for at få en fremtidssikret tilpasning af kemikalieindsatsen og herunder allergiområdet. Forskningsindsatsen skal bidrage med større viden om de sundhedsfaglige, sociale og sundhedsøkonomiske konsekvenser og danne grundlag for en helhedsorienteret oplysning, der målrettet myndigheder, patienter og forbrugere. Strategien bør samtidig sikre ændringer i den gældende lov, der tilgodeser forbrugere frem for producenter.

I regeringens finanslovsforslag foreslår de at afsætte 160 mio. kr. til den kommende firårige kemikalieindsats. En lang række aktører, herunder Astma-Allergi Danmark ønsker dog, at bæredygtig kemi og forbrugerbeskyttelse kommer endnu højere på dagsordenen – også i EU.

I morgen, fredag deltager en lang række aktører i en faglig workshop om de kommende forhandlinger. Miljøminister Lea Wermelin deltager også i workshoppen.